انتقال ده‌ها کودک مجروح غزه به ایتالیا - کیمیا قربانی، از ایتالیا گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰