مصاحبه پوتین با خبرنگار امریکایی-علی کاظمی گزارش می‌دهد

مصاحبه پوتین با خبرنگار امریکایی علی کا‍ظمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از مسکو گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰