نوای ساز توله در پل‌خشتی کابل - گزارشی از الهام کریمی، افغانستان اینترنشنال

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴