قربانیان عمده طالبان در دو سال حاکمیت شان - تاج‌الدین سروش، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۵