درگیری طرفداران عمران خان با پولیس پاکستان- مرجان جاوید، جزئیات می‌دهد