شصت‌وپنجمین مراسم جوایز گرمی- نیلوفر منصوری از محل برگزاری این مراسم گزارش می‌دهد: