بررسی سیاست خارجی امریکا درباره افغانستان - عارف یعقوبی، از واشنگتن گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳