تلاش‌ طالبان برای بهبود روابط پاکستان و تی‌تی‌پی-گزارشی از لیمه آفشید

تلاش‌ طالبان برای بهبود روابط پاکستان و تی‌تی‌پی-گزارشی از لیمه آفشید

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳