هزار روز از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان گذشت.

هزار روز از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان گذشت. دانش‌آموزان دختر می‌گویند مکتب و آموزش را با هیچ ارزشی قابل مقایسه نمی‌دانند و از طالبان می‌خواهند به این محرومیت پایان دهند. امان فرهنگ، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴