اخراج افغان‌های فاقد مدرک از پاکستان - گزارشی از الیاس منصور، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲