جزئيات پیش‌نویس طرح آتش‌بس اسرائیل و حماس-اشکان صفایی از اورشلیم جزئيات می‌دهد

جزئيات پیش‌نویس طرح آتش‌بس اسرائیل و حماس-اشکان صفایی از اورشلیم جزئيات می‌دهد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹