آموزش جهاد به زبان‌های اردو و پشتو در قندهار - گزارشی از صمصامه سیرت، افغانستان اینترنشنال

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۶