پذیرایی هند از سران گروه ۲۰ - گزارشی از تاج‌الدین سروش، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۷