باز شدن گذرگاه تورخم - گزارشی از زلمی آشنا، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۲۴