سفر مهم رئیس جمهور فرانسه به آلمان

علی حسن‌پور، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از برلین در مورد اهداف این سفر توضیح می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۷