خودداری متا از راه‌اندازی «تردز» در اتحادیه اروپا - مصدق پارسا، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۳۱