قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت افغانستان - مریم رحمتی، جزئیات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸