دردسر جدید شرکت بوئینگ در امریکا - گزارشی از نریمان فروغی، افغانستان اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۸