تعامل سفارت افغانستان در اسپانیا با طالبان گفت‌وگو با خیرالله آزاد، دیپلومات پیشین

تعامل سفارت افغانستان در اسپانیا با طالبان گفت‌وگو با خیرالله آزاد، دیپلومات پیشین

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۵