درگیری حماس و اسرائیل-جزئیات بیشتر از اشکان صفایی و تروسکه صادقی، افغانستان اینترنشنال

دومین روز درگیری حماس و اسرائیل جزئیات بیشتر از اشکان صفایی و تروسکه صادقی، افغانستان اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۶