واکنش‌ها به سخنرانی حسن نصرالله-می فرحات، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

واکنش‌ها به سخنرانی حسن نصرالله می فرحات، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۱۵