گزارش تازه بازرس ویژه امریکا درباره افغانستان-گفت‌وگو با محمد آصف ننگ

گزارش تازه بازرس ویژه امریکا درباره افغانستان گفت‌وگو با محمد آصف ننگ، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۱۳