افزایش تولید آووکادو در مراکش-گزارشی از همایون خیری، افغانستان اینترنشنال

افزایش تولید آووکادو در مراکش گزارشی از همایون خیری، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳