دهمین روز اعتصاب غذای فعالان افغان در آلمان-جزئيات بیشتر از سلیمان قیومی

دهمین روز اعتصاب غذای فعالان افغان در آلمان جزئيات بیشتر از سلیمان قیومی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در کلن

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹