جشنواره شراب شیر اسپ - حمید فهیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۶