تشدید حملات اسرائیل و افزایش تلفات فلسطینیان-براء شانطی گزارش می‌دهد

تشدید حملات اسرائیل و افزایش تلفات فلسطینیان براء شانطی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از غزه گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱