لغو توافق معافیت ویزای دیپلوماتیک میان افغانستان و ترکیه

دیپلومات‌های طالبان و ترکیه بعد از این باید روند دریافت ویزا را طی کنند. نرگس هورخش، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استانبول جزییات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۹