عدم دسترسی مردم به خدمات صحی در غزه - براء الشانطی، از غزه گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۵