طالبان و امتحان کانکور - گفت‌وگو با مجیب مهرداد، سخنگوی پیشین وزارت معارف افغانستان

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۳۰