اظهارات سفیر پیشین بریتانیا در مورد طالبان گفت‌وگو با جارالله منصوری، وزیر پیشین کابینه

اظهارات سفیر پیشین بریتانیا در مورد طالبان گفت‌وگو با جارالله منصوری، وزیر پیشین کابینه و فعال سیاسی

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۱