نشست شانگهای با محوریت افغانستان-گفت‌وگو با مهدی منادی، دیپلمات پیشین در چین