دستگیری یک حامی مالی طالبان پاکستان-گفت‌وگو با سمیع یوسفزی، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی

دستگیری یک حامی مالی طالبان پاکستان گفت‌وگو با سمیع یوسفزی، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱