واکنش ترکیه به انفجارهای خونین ایران - نرگس هورخش، از استانبول گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳