نقش روسیه در گزارش سازمان ملل از افغانستان گفت‌وگو با محمد آصف فقیری، پژوهشگر علوم سیاسی

نقش روسیه در گزارش سازمان ملل از افغانستان گفت‌وگو با محمد آصف فقیری، پژوهشگر علوم سیاسی

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۱۴