سقوط افغانستان با اجازه کاخ سفید گفت‌وگو با عمر افغان، فعال سیاسی

سقوط افغانستان با اجازه کاخ سفید گفت‌وگو با عمر افغان، فعال سیاسی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۷