انتقادات روحانیون افغانستان بر سیاست‌های طالبان - گفت‌وگو با محمد اکرم گیزابی و فرید یونس

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴