بازی های همبستگی کشور‌های اسلامی-صحبت‌های زینب نیکزاد، بازیکن والیبال تیم ملی