افشای ویدیو‌های روابط جنسی یک مقام طالبان - صمصامه سیرت، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۴