تظاهرات در حمایت از فلسطین در پاریس - صوفیا سخی، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۴