تحلیل و بررسی نشست ویانا و لحن آشتی‌جویانه برخی مخالفان طالبان

تحلیل و بررسی نشست ویانا و لحن آشتی‌جویانه برخی مخالفان طالبان در این نشست گفت‌وگو با ملک ستیز، پژوهشگر روابط بین‌الملل

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴