نشست چهار جانبه درباره افغانستان در اواخر ماه جاری میلادی - علی کاظمی، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۲