بحران بشری در غزه، سرخط رسانه‌های امریکایی - فواد امان، از واشنگتن گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۱