بحث «نسل کشی هزاره‌ها» در پارلمان بریتانیا گفت‌وگو با حسن علی عدالت، تحلیلگر سیاسی

بحث «نسل کشی هزاره‌ها» در پارلمان بریتانیا گفت‌وگو با حسن علی عدالت، تحلیلگر سیاسی

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۶