تمرینات شبیه سازی‌شده کوریای شمالی - علی‌رضا محبی، جزئیات می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳