تلاش طالبان برای تسلط به منابع نفتی-گفت‌وگو با سید مسعود، استاد دانشگاه

تلاش طالبان برای تسلط به منابع نفتی-گفت‌وگو با سید مسعود، استاد دانشگاه

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸