قلب امپراطوری پارس در تاجیکستان - رضا محمدی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۵