نمایشگاه نقاشی دختران افغان در کابل - حمید فهیم، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۱