تصویب قطعنامه شورای امنیت در باره افغانستان - مریم رحمتی، گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸