تاکید امریکا به حمایت از اسرائیل-گفت‌وگو با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی

تاکید امریکا به حمایت از اسرائیل گفت‌وگو با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۲۱