اعتراف وزارت خارجه روسیه به شکست نشست دوحه-علی کاظمی گزارش می‌دهد

اعتراف وزارت خارجه روسیه به شکست نشست دوحه علی کا‍ظمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از مسکو گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۲